အေရာင္ခြဲျခားမရတဲ့ ေမြးရာပါ ဗီဇ ခၽြတ္ယြငး္မႈ (Color Blind)

ေမြးရာပါ ဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္တဲ့ အေရာင္ခြဲျခားမရတဲ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (ကာလာဘလိုင္း Color Blind) ဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ လူေတြထဲက ၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွင့္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ရွိၾကပါတယ္ ။ ကာလာဘလုိင္း ဆိုတာကေတာ့ အေရာင္ေတြကုိ ကြဲကြဲျပားျပား မျမင္တာပါ ။ ေမြးကတည္းက ဗီဇမွာ ပါလာတာ ျဖစ္ၿပီး လံုးဝ ကုသလို႔ မရတဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကာလာဘလိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အေနနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္ေတြဟာ သာမာန္ က်န္းမာတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္နဲ႔ လံုးဝ မတူပါဘူး ။ ကာလာဘလိုင္း အမ်ိဳးအစား အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္ ။ ဒီအထဲကမွ ကမၻာေပၚမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကာလာဘလုိင္း အမ်ိဳးအစား ၃ ခုကို ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္ ။


ဒါကေတာ့ သာမာန္ က်န္းမာတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ အေရာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။


Deuteranomalia ကေတာ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကာလာဘလိုင္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ၄.၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေယာက်ာၤးေတြ ဟာ အဆိုပါ ကာလာဘလိုင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနတာကို ခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပံုမွာ ေတြ႕တဲ့အတုိင္းပဲ Deuteranomalia ျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ အေရာင္ေတြရဲ႕ ေတာက္ပမႈကို မျမင္ႏုိင္ၾကပါဘူး ။ အထူးသျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္ကို အစိမ္းပုပ္ေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္အျဖစ္သာ ျမင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။


Protanopia ကေတာ့ ကမၻာေပၚရွိ လူေတြထဲက ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ဒီ ကာလာဘလုိင္းကို ခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္တို႔ဟာ ေပ်ာက္ေနၾကၿပီး ဒီအေရာင္ေတြအစား အျပာေရာင္သမ္းတဲ့အေရာင္ အဝါေရာင္သမ္းေနတဲ့ အေရာင္ေတြကို ျမင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။


Tritanopia ကေတာ့ အလြန္႔အလြန္ ျဖစ္ခဲတဲ့ ကာလာဘလုိင္း အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပါ ။ Tritanopia ျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ အေရာင္ေတြ အကုန္လံုးကို အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ ပန္းေရာင္ ၂ခု ေရာထားတဲ့ အေရာင္ေတြ အေနနဲ႔ပဲ ျမင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။


အျဖဴအမည္းကာလာဘလုိင္းကေတာ့ အေရာင္ေတြကို လံုးဝ ကြဲကြဲျပားျပား မျမင္ရေတာ့ပဲ အျဖဴေရာင္ အမည္းေရာင္ အေနနဲ႔ပဲ ျမင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ၀.၀၀၀၀၃% ေလာက္ပဲ ဒီ ကာလာဘလိုင္းမ်ိဳး ခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။Reference : Blindside

Comments