စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိဝင္းေက်ာ္ဦးခုိင္းထားတာ ၾကာပါၿပီ ...
ဝါးေပါင္းခံရည္လုပ္နည္း ရွာေဖြေရးေပးဦးဆုိတာ လူက ဟုိသြား ဒီသြား အလုပ္မ်ား ...
စာ႐ုိက္ရမွာလည္း ပ်င္းပ်င္းရွိေနတာနဲ႔ စိတ္ကူးတည့္တာ ဦးစားေပးေရးေရးမိတယ္ ...
{All Credit to original writer Ko Zin}
ဆရာသမားမ်ား ကၽြဲၿမီးမတုိခင္ ေ႐ႊစိတ္ေတာ္မၿငိဳခင္ ဝါးေပါင္းခံရည္လုပ္နည္းအေၾကာင္း ရွာေဖြေမႊေႏွာက္ရင္း ကုိေဝေအာင္ခ်မ္းမ်ဳိးတင္ျပထားတဲ့ PDF ဖုိင္ကုိ ကူးခ် Photo Convert လုပ္ စာနဲ႔တစ္မ်ဳိး တစ္ပုံခ်င္းေထာက္ၾကည့္လုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္တစ္ဖုံ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ ...
အခုတင္ျပခ်က္ဟာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ The Nippon Foundation (ဂ်ပန္) နဲ႔ ေစတနာအဖြဲ႕တုိ႔က ပူးေပါင္းထုတ္ေဝတဲ့ စာ႐ြက္ကုိသာ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမဝန္ခံပါရေစ ...

စာဖတ္လုိ႔အဆင္မေျပရင္လည္း တစ္ပုံခ်င္းေထာက္ၾကည့္ရင္း အဆင္ေျပၾကပါေစ ...

မီးေသြးေပါင္းခံရည္ဆုိသည္မွာ မီးေသြးဖုိမွထြက္ရွိေသာ မီးခုိးကုိ ျပန္လည္အေအးခံျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အရည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ယေန႔အထိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ ထုတ္လုပ္သည့္အခါ ဝါး (သုိ႔) ထင္းကုိ အသုံးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္မွာ ေျမၾသဇာ၊ ပုိးသတ္ေဆးမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အပင္မ်ားႀကီးထြားရန္ႏွင့္ အပင္မ်ားသုိ႔ ေရာဂါပုိးမ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာအစြမ္းသတၱိရွိပါသည္။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္သည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ရွိေသာ အပင္အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပုိးမ်ားကုိ ပြားမ်ားေစပါသည္။ ၎အဏုဇီဝမ်ားက အပင္၏အျမစ္တြင္ တြယ္ကပ္ၿပီး အျမစ္တြင္ အေပါက္ကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ ၎အေပါက္မ်ားမွတဆင့္ အပင္အတြက္လုိအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားကုိစုပ္ယူျခင္းျဖင့္ အပင္မွာ သန္စြမ္းႀကီးထြားလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္မွာ အနံ႔ျပင္းသျဖင့္ ပုိးမ်ားမလာေရာက္ေစရန္လည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။

#မီးေသြးေပါင္းခံရည္ထုတ္လုပ္နည္း

#(က) လုိအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

(၁) သက္တမ္းသုံးႏွစ္ရွိေသာ ဝါး ၆ လုံး သုိ႔မဟုတ္ ထင္း ႏြားလွည္း ၁ စီးခန္႔။
မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိထုတ္လုပ္သည့္အခါတြင္ ဝါး သုိ႔မဟုတ္ ထင္းကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဝါးကုိအသုံးျပဳပါက သက္တမ္းသုံးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္အသုံးမျပဳႏုိင္ေသာ ဝါးအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳပါ။ ဝါး ၆ လုံးကုိ ၃ ေပအရွည္ခန္႔ျဖတ္၍ ႏွစ္ျခမ္းခြဲၿပီး ေနရိပ္တြင္ ၃ ရက္ခန္႔ ျဖန္႔ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထင္းကုိအသုံးျပဳပါက ၁၀ ရက္ခန္႔ ႀကိဳတင္ခုတ္ၿပီး အရိပ္တြင္ျဖန္႔ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထင္းႏွင့္ဝါးမ်ား ေျခာက္ေသြ႕လြန္းပါက မီးေသြးေပါင္းခံရည္ အထြက္နည္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ မစုိလြန္း မေျခာက္လြန္းေသာ ထင္းႏွင့္ဝါးကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

(၂) အခ်င္း ၄ လကၼႏွင့္ အျမင့္ ၂ ေပခန္႔ရွိေသာ သံပုိက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ မီးခုိးေခါင္းတုိင္လုိအပ္သည္။ (သံပုိက္မရရွိႏုိင္ပါက ဝါးကုိအဆင္ေဖာက္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။)

(၃) ၂၄ ေပရွည္ေသာ မီးခုိးေငြ႕အေအးခံပုိက္၊ (၈x၃ ေပ) ရွိေသာ ေျပာင္သြပ္ ၁ ခ်ပ္လွ်င္ အခ်င္း ၄ လကၼ၊ အရွည္ ၈ ေပရွိေသာ ပုိက္ ၃ လုံး ရရွိႏုိင္ပါသည္။ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ႏွင့္ သြပ္ပုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ဝါးေျပာင္းဆက္သည့္ေနရာမွ ၆ လကၼခန္႔အကြာ္တြင္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္က်ရန္အတြက္ လက္မဝက္ခန္႔ အေပါက္ေဖာက္ပါ။

(၄) မီးေသြးဖုိကုိဖုံးအုပ္ရန္အတြက္ (၈x၃ ေပ) ရွိေသာ ေျပာင္သြပ္တစ္ခ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ သံျပားေဟာင္းတစ္ခ်ပ္၊ ၃ ေပခြဲအရွည္ႏွင့္ အခ်င္း ၀.၂၅ လကၼ (ငါးမူးလုံး) ရွိ သံေခ်ာင္း ၃ ေခ်ာင္း။

(၅) မီးစြဲရန္အတြက္ ထင္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ ထင္းရွဴးဆီမ်ား။

(၆) ေကာက္႐ုိး ၅ စည္းခန္႔ (လက္ဆုပ္စည္း)။


#(ခ) ျပဳလုပ္နည္းမ်ား

ပုံ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ


ပထမဦးစြာ မီးေသြမီးဖုိတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အလ်ား ၄ ေပ အနံ ၃ ေပ အနက္ ၂ ေပရွိေသာ ေျမကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း တူးပါ။ ေျမက်င္းထိပ္ဖက္ ၈ လကၼအကြာခန္႔တြင္ မီးေသြးေခါင္းတုိင္တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အခ်င္း ၄ လကၼခန္႔ရွိ အေပါက္ကုိေဖာက္ပါ။ ၎အေပါက္သည္ မီးေသြးမီးဖုိက်င္း၏ ေအာက္ေျခဖက္ကုိ ေရာက္ေအာင္ေဖာက္ရပါမည္။

ပုံ ၂ တြင္ၾကည့္ပါ

မီးခုိးေခါင္းတုိင္ကုိ အခ်င္း ၄ လကၼတူးထားေသာ အေပါက္၌တပ္ဆင္ပါ။ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ ေအာက္ေျခပတ္လည္ကုိ မီးခုိးမထြက္ေစရန္ ႐ႊံ႕ျဖင့္မံေပးပါ။ မီးခုိးေခါင္းတုိင္၏ L ပုံစံ အေကြး၏ေဒါင့္မွာ ၃၀ ဒီဂရီခန္႔ရွိပါသည္။


 ပုံ ၃ တြင္ၾကည့္ပါ

မီးခုိးေခါင္းတုိင္၏ ဆန္႔က်င္ဖက္အရပ္ရွိ က်င္း၏ ေအာက္ေျခတြင္ မီးစြဲၿငိရန္အတြက္ အေပါက္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းေဖာက္ပါ။ ၎အေပါက္ႏွင့္ မီးခုိးထြက္ေပါက္ၾကားတြင္ ေလဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အက်ယ္ ၄ လကၼႏွင့္ အနက္ ၁ လကၼခန္႔ရွိ ေျမာင္းငယ္ကုိတူးပါ။

ပုံ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ

မီး႐ႈိ႕သည့္အေပါက္ဖက္၌ ထင္းအေျခာက္မ်ားထည့္ၿပီးေနာက္ ထင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝါးမ်ားကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း စီၿပီးထည့္ပါ။

ပုံ ၅ တြင္ၾကည့္ပါ

ဝါး သုိ႔မဟုတ္ ထင္းကုိ စီထည့္ၿပီးေနာက္ အေပၚမွေန၍ ေကာက္႐ုိးမ်ားကုိ ျဖန္႔ခင္းပါ။


ပုံ ၆ တြင္ၾကည့္ပါ

ထုိ႔ေနာက္ ဖုိအေပၚတြင္ သံေခ်ာင္းကုိခံၿပီး သြပ္ျပားျဖင့္ဖုံးအုပ္ပါ။

ပုံ ၇ တြင္ၾကည့္ပါ

သြပ္ျပားအေပၚမွေန၍ ေျမႀကီးျဖင့္ဖုံးအုပ္ပါ။ မီးခုိးမ်ားအျပင္ဖက္သုိ႔ မထြက္ေစရန္အတြက္ သြပ္ျပား၏ အနားမ်ားကုိ ေျမႀကီးျဖင့္ ေသခ်ာစြာဖုံးအုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

ပုံ ၈ တြင္ၾကည့္ပါ

မီး႐ႈိ႕ေပါက္မွေန၍ မီး႐ိႈ႕ပါ။ မီးေကာင္းစြာစြဲရန္အတြက္ ဇေကာျဖင့္ေလဟပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ပုံ ၉ တြင္ၾကည့္ပါ

မီးေကာင္းစြာစြဲၿပီးေနာက္ ထြက္လာသည့္မီးခုိးအေရာင္မွာ အျဖဴျဖစ္လာၿပီး မီးခုိးကုိ လက္ျဖင့္ထိၾကည့္ပါက ပူလာသည့္အခါတြင္ သံပုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ဝါးေျပာင္းျဖင့္ဆက္ပါ။

ပုံ ၁၀ တြင္ၾကည့္ပါ

မီးခုိးမွာ ၂၄ ေပရွိေသာ ပုိက္တစ္ေလွ်ာက္ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ၿပီး ျပန္က်လာပါမည္။ ၎က်လာေသာအရည္မ်ားကုိ ပလပ္စတစ္ပုံးျဖင့္ခံပါ။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္မွာ အက္ဆစ္ဓါတ္ပါသျဖင့္ သံပုံးျဖင့္ စုေဆာင္းပါက သံပုံးေပါက္တတ္ပါသည္။

ပုံ ၁၁ တြင္ၾကည့္ပါ

ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ ၂ ပုလင္းအနက္ လက္ဝဲဖက္ပုလင္းမွာ ကတၱရာပါလွ်က္ရွိေသာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ျဖစ္ၿပီး လက္ယာဖက္ပုလင္းမွာ မီးေသြးထည့္ၿပီး သန္႔စင္ထားေသာ ေပါင္းခံရည္ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိေသာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္တြင္ ကတၱရာမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းအသုံးျပဳ၍မရပါ။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္တြင္ မီးေသြးတုံးခပ္ႀကီးႀကီး သုံးေလးတုံးခန္႔ထည့္၍ ေသခ်ာစြာေမႊၿပီးထားပါက ကတၱရာမ်ားကုိ မီးေသြးက စုပ္ယူမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ေျခတြင္ ကတၱရာမ်ားအနည္ထုိင္ေအာက္ ၃ လခန္႔ထားၿပီးေနာက္ အေပၚအရည္ၾကည္ကုိ စစ္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကတၱရာမ်ားသည္ အပင္၏အ႐ြက္မ်ားကုိ ဝါၿပီးေျခာက္ေသြ႕သြားေစႏုိင္သျဖင့္ ကတၱရာမ်ားမပါေစရန္ သတိျပဳရပါမည္။


#အသုံးျပဳနည္း

၁။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ သီးႏွံမစုိက္ပ်ဳိးမီ ေျမျပင္စဥ္ကပင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သီးႏွံမစုိက္ပ်ဳိးမီ ၁၀ ရက္ခန္႔အလုိတြင္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ ေရ အဆ ၅၀ ျဖင့္ေရာၿပီးျဖန္းပါက ေျမတြင္ရွိေသာ အပင္အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝပုိးမ်ားကုိ ပုိမုိမ်ားျပားလာေစပါသည္။

၂။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ အ႐ြက္၌ျဖန္းပါက ေရအဆ ၂၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၀ ျဖင့္ေရာၿပီး ၂ ပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ၃ ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖန္းပါ။ အ႐ြက္မ်ားေပၚ၌ရွိေသာ အဏုဇီဝပုိးမ်ား ပြားမ်ားလာၿပီး ၎ အဏုဇီဝပုိးမ်ားက အပင္မ်ားသုိ႔ ေရာဂါမက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

၃။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ တစ္ဂါလံတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၅၀ သား သုိ႔မဟုတ္ င႐ုတ္သီး ၂၅ က်ပ္သားေထာင္းထည့္ၿပီး တစ္လခန္႔ထားၿပီးသုံးပါက အပင္သုိ႔ ပုိးမ်ားမလာေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ ပုိမ်ားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေရ ၅ ဂါလံတြင္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ ႏုိ႔ဆီဗူးတစ္ဗူး၊ ငါးအမုိင္ႏုိအက္ဆစ္ႏုိ႔ဆီဗူးတစ္ဝက္ခန္႔ကိုထည့္ၿပီး အၫြန္႔ထြက္ခ်ိန္ျဖန္းပါက အၫြန္႔ပုိထြက္ၿပီး အပင္ႀကီးထြားလြယ္ပါသည္။ ၃ ပတ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖန္းႏုိင္ပါသည္။

၅။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ေရာ၍ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ ေရာသည့္အခါတြင္ ပုိးသတ္ေဆး၏ အာနိသင္ကုိ ပုိမုိအစြမ္းထက္ေစသျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆး၏ ပမာဏကုိ ယခင္သုံးစြဲေနက်ပမာဏ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ အသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

၆။ သဘာဝေျမၾသဇာျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ထည့္ပါက အျမန္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီး ရရွိေသာ သဘာဝေျမၾသဇာအရည္အေသြးမွာ ပုိေကာင္းပါသည္။


#သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

၁။ ဤနည္းစနစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္မွာ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ထုတ္လုပ္သကဲ့သုိ႔ အရည္အေသြးအတိအက်ရမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိဘာသာျပဳလုပ္ရရွိလာေသာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကို ေရအဆ ၂၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ေရာစပ္၍ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳ၍ ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚမူတည္ကာ မီးေသြးေပါင္းခံရည္သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရာင္၊ အရသာျဖစ္ပါက ေရ ဘယ္ႏွစ္ဆေရာသင့္သည္ကုိ မိမိဘာသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၂။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ ကတၱရာမပါေစရန္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ သုံးပါ။

၃။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ျဖန္းၿပီးသည့္ေနာက္ အပင္၏အ႐ြက္ဝါလာျခင္း အ႐ြက္၌ အမဲစက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက မီးေသြးေပါင္းခံရည္ အခ်ဳိးမ်ားသြားျခင္းျဖစ္၍ ေရပုိေရာၿပီး အသုံးျပဳပါ။

၄။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္သည္ အက္ဆစ္ဓါတ္ျဖစ္သျဖင့္ အယ္ကာလီပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ ေရာ၍ မသုံးရပါ။

၅။ မီးေသြးေပါင္းခံရည္သည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ရွိေသာ အပင္အတြက္လုိအပ္သည့္ အာဟာရမ်ားကုိ အျမစ္က စုပ္ယူႏုိင္ရန္အားေပးေသာေၾကာင့္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ကုိ ၾကာရွည္သုံးစြဲပါက ေျမႀကီးထဲတြင္ရွိေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးေသြးေပါင္းခံရည္ တစ္မ်ဳိးတည္းမသုံးဘဲ ဒုိခ်ကင္းသဘာဝေျမၾသဇာကုိလည္း တြဲဖက္အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ကိုးကား -
ေစတနာအဖြဲ႕
The Nippon Foundation
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ကိုဇင္ အဓိပတိပစၥေယာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္။
{ALL Credit to original writer Ko Zin}

မူရင္းပံုမ်ားComments