ၾကင္နာမႈ မ်ိဳးေစ့ကေလးမ်ားကို အစဥ္ျဖန္႔ႀကဲပါ။

တစ္ရံေသာ္ နာမည္ေက်ာ္ ဘင္ဂ်ီအမည္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္သည္ ပါတီပြဲတစ္ခုသို႔ သြားေနစဥ္ သူ႔ကိုယ္ရံေတာ္တစ္ဦးမွာ အတန္အရက္မူးေနၿပီး ျဗဳန္းခနဲ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္၏ ယာဥ္ေကာ္ေဇာ္အေပၚ အန္ခ်လိုက္သည္။ ထိုအခါ အမႈထမ္းတစ္ဦးက ႀကိမ္းေမာင္းၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္အား ဤအရက္မူးေနသူကို ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ထုတ္ပစ္ရမည္ေလာဟု ေမးသည္။ ထိုအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္က ေဒါသမထြက္ တည္ၿငိမ္စြာပင္..

"မထုတ္ပါနဲ႔ အဲဒီ လူငယ္ဟာ လူေတာ္ပါ။ သူ႔ကို အလုပ္ထုတ္လိုက္ရင္ နာမည္ပ်က္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာမွ အလုပ္ေကာင္းရ ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ေနာင္ေရးကုိ ငါ မဖ်က္ဆီးခ်င္ဘူး။ တစ္ပါးသူကို သနားစာနာတတ္ရတယ္။ သူ ေကာ္ေဇာကို မေတာ္တဆ ေပေစတာပဲ။ အဲဒါဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပစ္မႈႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ငါ ဂရုမထားပါဘူး" ဟု ျပန္ေျပာသည္။

ထိုေခတ္က အသက္တစ္ေခ်ာင္း အထူးသျဖင့္ အခုိင္းအေစတို႔ႏွင့္ ကၽြန္တို႔၏ အသက္မွာ တန္ဖိုးမရွိေခ်။ ယခု အမူးသမားျပစ္မႈ အေသးအမႊားမ်ိဳးကုိ အခိုင္းအေစတို႔ က်ဴးလြန္က ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးခံရၿပီး အခ်ိဳ႕အသတ္ပင္ ခံၾကရသည္။ အမႈထမ္းမွာ ပထမတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္၏ ရက္ေရာမႈေၾကာင့္ အံအားသင့္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည့္ အမူသမားကုိ ေျပာျပရာ အံ့အားသင့္ ဝမ္းေျမာက္မဆံုး ျဖစ္ရွာသည္။ ထိုကိစၥ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္မသိပါဘဲ၊ အထူးသစၥာရွိေသာ အေစအခုိင္းတစ္ဦး ရရွိသြားခဲ့ေလသည္။ ထုိသူသည္ မိမိ၏ စိတ္ႏွလံုးေကာင္းလွသူ ဆရာအဖို႔ လိုအပ္လွ်င္ မိမိအသက္ကိုပင္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ စြန္႔လႊတ္မည့္သူ ျဖစ္လာသည္။

ကိုယ္ရံေတာ္မွာ ခြင့္ျပန္ရေသာတစ္ေန႔တြင္ မိမိေနရာ အေနာက္ဘက္ေဒသရွိ ရြာသို႔ ျပန္ခဲ့သည္။ ရြာ၌ ေနစဥ္ နီးနားရွိ လူရုိင္းမ်ားက နယ္ျခားကုိ ခ်ဥ္းနင္းတိုက္ခိုက္မည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလကို ၾကားရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ၿပီး ထိုသတင္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္အား ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း အင္အားျဖည့္တင္းလိုက္သည္။ ရက္မ်ား မၾကာမီ နယ္ျခားသို႔ လာေရာက္တိုက္ခုိက္ခံရရာ စစ္တပ္မွာ ႀကိဳသတင္းရ၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈရွိေသာေၾကာင့္ အက်အဆံုး နည္းပါးစြာႏွင့္ တိုက္လာမႈကို တြန္းလွန္ႏုိင္ၾကသည္။

ေနာက္မၾကာမီ ဘုရင္၏ စစ္အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ဘုရင္ႀကီးက ဤတိုက္ခုိက္လာမႈ ကိစၥအတြက္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ ရာထူးရင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ တစ္ဦးစီကို စစ္ပြဲအေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။ မည္သူမွ် ေနာက္ေၾကာင္း ဗဟုသုတ ေျပာျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္တစ္ဦးကသာ ေျပာျပႏုိင္သျဖင့္ ႀကီးစြာ ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ကို ဘုရင္ႀကီးက ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည္။

ၾကင္နာမႈ မ်ိဳးေစ့ကေလးမ်ားကို အစဥ္ျဖန္႔ႀကဲပါ။ ထုိမ်ိဳးေစ့မ်ားအတြင္းမွ အေစ့အခ်ိဳ႕သည္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားၿပီး ေနာင္တြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းပန္းမ်ား ျဖစ္လာမည္။


Photo from pixabay.com

Comments