ပီယလက္စြပ္အေၾကာင္း


ပီယလက္စြပ္ အေၾကာင္းသည္ အလြန္လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ေလာကီပညာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္လမ္းနည္းမဟုတ္ပါ။ အထက္လမ္းနည္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္နည္းျဖင့္ ပီယသိဒၶိကို ရရွိေသာသူမ်ားသည္ ထိုတန္ခိုးကို အလြဲသံုးစားလုပ္ေလ့မရွိပါ။ သစၥာေစာင့္သိရိုေသစြာ ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ အထြတ္အထိပ္တုိင္ေအာင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ပါသည္။ အလြဲသံုးစားျပဳမိပါက ဘဝတြင္သာ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းစြာ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈႀကီးႀကံဳရျခင္း၊ အာကာလမရဏ (သို႔မဟုတ္) ဥပေစၥတကကံျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရံုမက၊ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အဝီစိငရဲသို႔ ေဇာက္ထိုးက်တတ္ေလသည္။

ပီယလက္စြပ္ကုိ အဂၢိရတ္ဆရာမ်ားသာျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဖိုထိုးေသာဆရာမ်ားသာလုပ္၍ ရပါသည္။ အမွန္ကား ပီယလက္စြပ္သည္ ဓာတ္လံုးလက္စြပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ဝိဇၨာမ်ားသာ သိပါသည္။ အဂၢိရတ္ေလာကမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားပံုတစ္ပုဒ္ကုိ လူအမ်ားသိၾကားဖူးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

"သံေသတစ္ေဆြဝ၊ ျပဒါးေသ တစ္ေျပ (ျပည္) ဝ" ဟူ၏။

အမွန္က ဤဝါက်ႏွစ္ပုဒ္၏ ေရွ႕တြင္ ဝါက်တစ္ပုဒ္ ျမဳပ္ထားခ်က္ရွိခဲ့သည္။ ထိုဝါက်မွာ "သြတ္ေသ ဝိေယဝ" ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

အဂၢိရတ္သမားမ်ားသိၾကပါသည္။ သြတ္ကို ေသေအာင္ ဖိုထိုးႏုိင္သူမ်ား၊ သြတ္ဓါတ္လံုးရေအာင္ ထိုးႏုိင္သူမ်ား ခ်စ္ခင္သူဝေျပာေၾကာင္း သိၾကပါသည္။ သြတ္ဓါတ္လံုးလက္စြပ္ကုိပင္ ပီယလက္စြပ္ဟု ေခၚပါသည္။

ပီယလက္စြပ္မည္မွ်စြမ္းသလဲဟု မေမးႏွင့္။ လူအမ်ားမသိေသာ အဂၢိရတ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သြတ္ဓါတ္လံုး ပီယလက္စြပ္ေၾကာင့္ ခ်စ္သူ ဝုိင္းဝုိင္းလည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားအေၾကာင္း ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္လည္း ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ရွိခဲ့သည္။ ထိုပညာရပ္ကို ေလ့လာလုိက္စားသူမ်ားသာ အတြင္းက်က် သိၾကပါသည္။

ကမၻာ့အလွဘုရင္မႀကီး ကလီယိုပတၱရာတြင္ ပီယလက္စြပ္ရွိခဲ့သည္ဟု ထိုေလာကသားတို႔က ဆိုသည္။ ရုရွားျပည္ဇာဘုရင္၏ နန္းေတာ္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ျခယ္လွယ္ခဲ့ေသာ ရပ္(စ္)ပ်ဳတင္ မည္မွ်စြံေၾကာင္း သိသူမ်ားသည္။ သူ႔တြင္ ပီယလက္စြပ္ရွိေၾကာင္း သိသူရွားေလသည္။ သူသည္ ပီယလက္စြပ္ရေသာ တန္ဖိုးကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ ကာေမသုမစၦာကံကို အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ သစၥာမဲ့ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဥပေစၥဒကံထိုက္ကာ အေသဆိုးနဲ႔ေသခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ေလာကီပညာကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ရဟန္ႏွစ္ပါး ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဓမၼဓရ ႏွင့္ ဓမၼဥာဏတို႔မည္၏။ ေလာကီပညာ လုိက္စားသူတိုင္းက ထိုရဟန္းႏွစ္ပါးအနက္ ဓမၼဥာဏရဟန္းက ေလာကီပညာရပ္တြင္ သိသိသာသာ ပိုမိုလြန္ကဲေၾကာင္း သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မြန္ဘုရင္ႀကီး ရာဇာဓိရာဇ္၏သမီးေတာ္ ရွင္ေစာပုကို အင္းဝဘုရင္ႏွင့္ လက္ဆက္ေပးခဲ့ရာ မိုးညွင္းမင္းတရား လက္ထက္တြင္ မိဖုရားဘဝ မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း သတင္းပါးသျဖင့္ မိဖုရားရွင္ေစာပုကုိ အင္းဝနန္းေတာင္မွ ေခၚထုတ္၍ ဟံသာဝတီအေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း လူအမ်ားသိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အင္းဝေနျပည္ေတာ္က ဘုရင့္မိဖုရားကို နန္းေတာ္တြင္းမွ ေခၚထုတ္ၿပီး ကင္းအထပ္ထပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဟံသာဝတီအေရာက္ ပို႔ေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ေတြးၾကည့္ပါက တန္ခိုးရွင္မ်ားသာ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုဖြယ္ရာမရွိၿပီ။ ဤမွ် တန္ခိုးႀကီးေသာ ဓမၼဓရႏွင့္ ဓမၼဥာဏတို႔ကို ရွင္ေစာပု မြန္ဘုရင္မ ျဖစ္လာေသာအခါ ခ်ီးေျမွာက္၍ သူေတာ္ေကာင္းျပဳေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ထီးေမြနန္းေမြဆက္ခံေစရန္ ထိုရဟန္း ႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးကို ေရြးေလသည္။ ဆြမ္းအုပ္ႏွင့္ ေရြးသည္။ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးသည္ဟု သာမာန္အဆိုရွိခဲ့သည္ကုိ ေလာကီပညာ ေလ့လာလိုက္စားသူတို႔က မယံုၾကည္ၾကေပ။ ခြက္ေပါက္ပညာ ေခါင္းဖံုးအုပ္ထားသည္ အရာဝတၱဳမွန္သမွ် ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ႏုိင္ေသာ ေလာကီပညာ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ထိုရဟန္းႏွစ္ပါးကို ဤနည္းျဖင့္ ေရြး၍မရေၾကာင္း ထိုရဟန္းႏွစ္ပါး၏ ေလာကီပညာတတ္ကၽြမ္းပံုအေၾကာင္း ဖတ္ဖူးၾကားဖူးသူတုိင္းသိပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဓမၼဥာဏရဟန္းသည္ ေလာကီပညာရပ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဓမၼဓရထက္ ပိုမိုတတ္ကၽြမ္းေသာ္လည္း ဓမၼဓရကား ဓါတ္လံုးအစြမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ပီယလက္စြပ္ရွင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္တစ္ခုတည္းေသာ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပု ကိုယ္တုိင္လည္း ပိုခ်စ္သည္။ သမီးေတာ္ကလည္း သူ႔ကိုမွ ပိုခ်စ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ပိုခ်စ္ေသာ ဓမၼဓရကိုသာ ေရြးခဲ့သည္။ ဓမၼဓရရဟန္းသည္ကား သစၥာရွိသည္။ ဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ပို၍ နက္ရႈိင္းသည္။ သူ႔အား မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုက ထီးနန္းေပးအပ္ေသာအခါ ဓမၼေစတီမင္းတြင္ေလသည္။ သာသနာျပဳမင္းတစ္ပါး ျဖစ္ေလသည္။

သြတ္ဓါတ္လံုးအေၾကာင္းႏွင့္ ပီယလက္စြပ္အေၾကာင္းေတာ့ ေရးျပမွျဖစ္ပါေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ အဂၢိရတ္ပညာဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ လူအမ်ားသိရန္ လြယ္မည္မဟုတ္၍ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ မီးေသြးတစ္တင္းက်ေအာင္ ဖိုထိုးၿပီးလွ်င္ တစ္လံုက်ပါသည္။ သြတ္ဓါတ္လံုးရေအာင္ လံုးေပါင္း ၈၄၀၀၀ ၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ၈၄၀၀ က်ေအာင္ အနည္းဆံုးထိုးရပါသည္။

ဖိုထိုးခန္း၏ မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ပိတ္ျဖဴႏွင့္ အင္းကို အမိုးလုပ္ထားရပါသည္။ ေက်ာဘက္တြင္လည္း အင္းကို ပိတ္ျဖဴႏွင့္ ကပ္ထားရပါသည္။ ဖို၏တည့္တည့္နံရံတြင္လည္း ပိတ္ျဖဴႏွင့္ ထိုအင္းကို ကပ္ထားရပါသည္။

အင္းဆံကား ေအာက္ပါဂါထာပင္ ျဖစ္ပါသည္။


အထက္ပါ ရွင္သီဝလိ ဂါထာေတာ္ကို အလ်ား (၈)ကြက္ အနံ (၉)ကြက္ အင္းေဘာင္ခတ္၍ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ပိတ္ျဖဴတြင္ အင္းခ်ရမည္။ အင္းဆံ စာလံုးသြင္းေသာအခါ လက္ဝဲမွ လက္ယာသို႔ အစဥ္အတိုင္း ေရးသြင္းရပါသည္။

အဆိုပါ အင္းခ်ထားေသာ ဂါထာကို ဖိုထိုးသြင္းေသာအခါ အာရံုသြင္း၍ ရြတ္ဖတ္ရမည္။ စ်ာန္သြင္း၍ ရြတ္ဖတ္ရင္း ဖုိဆြဲရပါမည္။

ဖုိေအာင္၍ သြတ္ဓါတ္စီးေသာ ဓါတ္လံုးကို လက္စြပ္ျပဳလုပ္ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ပီယလက္စြပ္ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။

ထိုပီယလက္စြပ္ဆင္ျမန္းသူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ဆြဲေဆာင္ခ်စ္ခင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ သက္သက္သာမက၊ အျခားအေရးႀကီးေသာ ကိစၥဟူသမွ်တြင္ အလိုရွိတုိင္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

  • ေစ်းေရာင္းေကာင္းေအာင္ စာသံုးသူခ်စ္ခင္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ရန္ စီးပြားဖက္ကုိ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • ပါမစ္၊ လုိင္စင္၊ ဗီဇာ၊ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ စသည္မ်ား ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်မွတ္ေပးသူကို ခ်စ္ခင္၍ ခြင့္ျပဳေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • မိမိအလုပ္ရွင္သူသူေဌးက ခ်စ္ခင္၍ ရာထူးလစာ တိုးေပးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • စာေမးပြဲစစ္သူက ေအာင္မွတ္၊ ဂုဏ္ထူးမွတ္ေပးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • ရာထူးတိုးေပးေအာင္၊ ေနရာေကာင္းတြင္ တာဝန္က်ေအာင္ အထက္အရာရွိက ၾကည့္ရႈေစာင္မေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • ႏုိင္ငံျခားသြားရေအာင္ ခြင့္ျပဳမည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က ခြင့္ျပဳေပးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ပီယလက္စြပ္ပိုင္ရွင္က လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ သူမ်ားထံမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သြားေတြ႕ရန္ပင္ မလိုဘဲ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေရွ႕၌ ငါးပါးသီလခံယူ၍ ထိုသူမ်ားကို အာရံုျပဳကာ ပီယလက္စြပ္ကို လက္ဖဝါးဘက္အတြင္းဘက္လွည့္ကာ ဓါတ္လံုးကို လက္မႏွင့္ပြတ္၍ ဂါထာရြတ္ရံုျဖင့္ လိုရာျပည့္ႏုိင္ပါသည္။

ပီယလက္စြပ္မွာ ရွားပါးေသာ လက္ဝတ္ရတနာျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်ရရွိရန္ခက္ေသာ ရတနာကို ေရးညႊန္းျပဆုိ၍ လက္ေတြ႕အလုပ္မျဖစ္ဟု ဆိုခ်င္သူမ်ားရွိပါမည္။

သို႔ေသာ္ ပီလက္စြပ္ျပဳလုပ္ေသာ ဂါထာကို လက္စြပ္ကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီး ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းပါက ပီယလက္စြပ္ရွိသူမ်ားထံမွ တန္ခိုးရွိန္ေဆာ္ အာႏုေဘာ္မ်ား ကူးလူးေရာက္ရွိလာၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္စာအုပ္တြင္မွ် ေတြ႕ႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ ပီယလက္စြပ္ႏွင့္ ပီယလက္စြပ္အတြက္ ရြတ္ဆိုရေသာ ရွင္သီဝလိဂါထာေတာ္ကို ဓမၼဒါနအျဖစ္ ျဖန္႔ေဝလုိက္ပါသည္။ ဤ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ေလာကီပညာ ဂမၻီရနည္းနာကို အခ်ိန္တန္၍သာ ကုသိုလ္ အမွ်ေဝ ေပးလွဴလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ယံုၾကည္ေလးနက္စြာျဖင့္ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အက်ိဳးမ်ားပါေစကုန္သတည္း။

သလႅာေမာင္ကုိဦး
၂၀၀၂ခုႏွစ္ထုတ္ ရတီ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမဂၢဇင္း မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Comments

Popular posts from this blog

Mi Phone အားလံုးအတြက္ Zawgyi Font ထည့္နည္း ေပါင္းစံု

Warriors Orochi 3 Ultimate -Mystic Weapons Guide-

All Mi phone model can use Myanmar Font and Root

ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ စာေပ

တမူထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့ idea ေတြနဲ႔ ဂိမ္းေလာကကုိ ထိုးေဖာက္ၿပီး နာမည္ႀကီးေနဆဲျဖစ္တဲ့ Metal Gear ဂိမ္းစီးရီး ဖန္တီးသူ Hideo Kojima

Zapya for PC

က်န္းမာေရး အတြက္ ဂရုစိုက္ရမည့္ နာရီမ်ား

"Echo" Preview (PC via Steam, PS4, PS4 Pro)

ခရမ္းစြဲ (Amethyst)

ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ဂိမ္းေတြရဲ႕ အေၾကာင္း