လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ဘိလပ္ေျမ ၂ မ်ိဳး

ရိုးရိုး ဘိလပ္ေျမ (ordinary portland cement) နဲ႔ ေဖ်ာ္ထားတဲ့ ကြန္ကရစ္ကို ကြန္ကရစ္ခင္းျပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ မမာေသးလုိ႔ အသံုးမျပဳႏိုင္တာ အားလံုး သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ ပ်က္ေနလို႔ ၊ ကြန္ကရစ္တံတား ၾကမ္းခင္းေတြ ေပါက္ေနလို႔ လူၾကီးလမ္းေၾကာင္း မလာခင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္ပူတိုက္ တပြဲထိုး ျပင္ရမယ့္ အစိုးရအလုပ္က သူငယ္ခ်င္းေတြ သံုးသင့္တဲ့ ဘိလပ္ေျမ ၂ မ်ိဳး အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂ မ်ိဳးကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

၁။ Magnesium Phosphate Cement (MPC)

ဒီဘိလပ္ေျမကို သံုးရင္ ေဖ်ာ္ျပီး ခ်က္ျခင္း ခင္းရပါမယ္။ ေဖ်ာ္ျပီး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ final setting ျဖစ္ျပီး မာသြားပါတယ္။ ၂ နာရီ အတြင္းမွာ အသံုးျပဳလို႔ ရပါျပီ။ ကြန္ကရစ္တံတား ၾကမ္းခင္းေတြ၊ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြဆိုရင္ ၂ နာရီအတြင္း ကားေတြ ျဖတ္လို႔ရပါျပီ။ အေအးခန္း စက္ရံုေတြရဲ႕ ၾကမ္းခင္းေတြမွာလည္း သံုးသင့္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း high early strength တက္တဲ့ ဘိလပ္ေျမေတြရဲ႕ chemical reaction ေတြဟာ stable မျဖစ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာရင္ strength ျပန္က်တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးၾကီးတဲ့ concrete Structural members ေတြျဖစ္တဲ့ building's beams, columns , slabs စတာေတြမွာအသံုးမျပဳရပါဘူး။

၂။ High Alumina Cement (HAC)

ဒီ Cement ကလည္း အခ်ိန္တို အတြင္းမာျပီး strength ျမန္ျမန္တတ္တဲ့ Rapid hardening , high early strength အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၈ ရက္မွ ရမယ့္ compressive strength ကို ၂၄ နာရီအတြင္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ strength မျငိမ္ပါဘူး။ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာရင္ ဘိလပ္ေျမထဲမွာပါတဲ့ chemical ေတြ ေနာက္ထပ္ ဓါတ္ျပဳ ျပီးကြန္ကရစ္ strength ေတြ က်လာပါတယ္။

သူ႔ကို ကြန္ကရစ္ ကားလမ္း၊ တံတားၾကမ္းခင္း၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းေတြ ျပင္တဲ့ ေနရာမွာ သံုးပါတယ္။ ျမန္ျမန္ strength ရေတာ့ ျမန္ျမန္ လမ္းဖြင့္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ေအးတဲ့ ေဒသေတြနဲ႔ အက္ဆစ္သံုးတဲ့ ေနရာေတြမွာ သံုးၾကပါတယ္။ တျခား ဘိလပ္ေျမေတြထက္ ပိုျပီး အက္ဆစ္ဒဏ္ခံႏိုင္တယ္။

အေရးၾကီးတဲ့ ကြန္ကရစ္ Structural members ေတြမွာ အသံုးမျပဳဖို႔ British Standard (BS) code က တားျမစ္ထားတဲ့ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားတခုက High Alumina Cement ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။ ၁၉၇၆ ကတည္းက တားျမစ္ထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ BS code ကို ယူသံုးတဲ့ စလံုးမွာ ဒီဘိလပ္ေျမကို Structural members ေတြမွာ မသံုးရပါဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒီ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဳးအစားေတြကို အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးမျပဳဖို႔ တားျမစ္ထားသလား မသိပါဘူး။ တားျမစ္ထားတယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္တုန္းက ဘယ္ အစိုးရဌာနက တားျမစ္တယ္ဆိုတဲ့ data ကို မသိရေသးပါဘူး။

သင္ခဲ့ဖူးတဲ့ လက္ခ်ာတခုကို အက်ဥ္းခ်ံဳးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ

Credit to Original Uploader

Comments