ေကာ္ဖီမႈန္႔ လက္ဖက္အဖတ္တို႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

တခ်ိဳ႕ေတြက ready made ေကာ္ဖီမႈန္႔တို႔ လက္ဖက္ရည္တို႔ ေသာက္ၾကတာ ၿငီးေငြ႕လာတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ အမႈန္႔ဝယ္ၿပီး ႏွပ္ကာ ေသာက္ၾကပါတယ္။ ေသာက္ၿပီးၾကရင္ အဖတ္ေတြကို လႊင့္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ထပ္ခါထပ္ခါႏွပ္ၿပီးသား လက္ဖက္ဖတ္ေတြက ေနာက္ထပ္ အရႆာမရွိေတာ့တဲ့ အျပင္ အသံုးျပဳဖို႔မရေတာ့လို႔ပါပဲ။ ေကာ္ဖီမႈန္႔ေတြလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ႏွပ္ပီး အသံုးျပဳဖို႔ မရေတာ့ လႊင့္ပစ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အသံုးျပဳပီးသား ေကာ္ဖီမႈန္႔ လက္ဖက္အဖတ္ လက္ဖက္အမႈန္႔ ေတြကို သံုးျပဳလို႔ရတဲ့ တစ္ေနရာ ရွိပါေသးတယ္။ သံုးလို႔မရေတာ့တဲ့ ေကာ္ဖီမႈန္႔ေတြ လက္ဖက္အဖတ္ေတြကို အနံ႔ဆိုးထြက္ေနတဲ့ အိမ္သာ ေရခ်ိဳးခန္းေတြမွာ ေရနဲ႔အတူ ေလာင္းလုိက္ပါ။ လက္ဖက္အဖတ္ႀကီးေတြကို ပံုးငယ္ေလးနဲ႔ထည့္ၿပီး အနံ႔ထြက္ေနတဲ့ အခန္းထဲမွာ ထားထားလိုက္ပါ။ အနံ႔ဆိုးေတြကို ေကာ္ဖီမႈန္႔ လက္ဖက္အဖတ္ေတြက စုပ္ယူသြားပါလိမ့္မယ္။ ေကာ္ဖီနံ႔ လက္ဖက္နံ႔ သင္းသင္းေလး က်န္ရစ္ပါလိမ့္မယ္။

အမိႈက္မွာလဲ အသံုးဝင္တဲ့ အမိႈက္ေတြလည္းရွိပါတယ္။

Comments