အမိုနီယမ္ ဒိုင္ခရြန္မိတ္ ကို မီးရိႈ႕လိုက္တဲ့အခါ

(Ammonium Dichromate) အမိုနီယမ္ ဒိုင္ခရြန္မိတ္ ကို မီးရိႈ႕လိုက္တဲ့အခါ
ေအာက္ပါပံုထဲကလိုမ်ိဳး ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္.. ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ ငရဲကေန မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ ေခၚယူတဲ့အခါ ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးလိုမ်ိဳးေပါ့..... ရုပ္ရွင္ထဲက ရိုက္ကြက္ေတြကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းခ်ည္းနဲ႔ပဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ သိပၸံနည္းက် နည္းလမ္းေတြနဲ႔လဲ ဖန္တီးထားတယ္ဆိုတာ ခုမွ သိရပါတယ္။မူရင္း - http://unexplained-events.com/post/98353849266/burning-ammonium-dichromate-this-is-also-how-you

Comments