Sunday, May 31, 2015

ေငြေပးလို႔ေတာင္ အ႐ွာရခက္တဲ့ ႐ွားပါးဘာသာျပန္စာအုပ္ (၁၃၀)တင္ေပးလိုက္တယ္....

(၁)သူေသကိုယ္ေသ (ျမန္မာျပန္)(တကၠသိုလ္ေန၀င္း)
 http://www.mediafire.com/?eehk5bux345f68v


(၂)အင္ဖာတိုက္ပြဲ (တကၠသိုလ္ နႏၵမိတ္)
http://www.mediafire.com/?4y8v8pctbcgfma7


(၃)တိုင္တန္းနစ္ (တကၠသိုလ္ နႏၵမိတ္)
http://www.mediafire.com/?laz45o2adjaz6ak


(၄)ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာကမၻာ(ေဌးေမာင္)
http://www.mediafire.com/?fomlkhbfbutj224
or
https://docs.google.com/…/d/0B5MWMa_nIbQOb2NaVkhzeWlJT…/edit


(၅)သန္းေကာင္ယံ ခုႏွစ္မိနစ္ (တကၠသိုလ္ နႏၵမိတ္)
http://www.mediafire.com/?soehqh7gf7rr3ik


(၆)ဘင္လာဒင္ရွာပံုေတာ္ (စိန္၀င္းစိန္)
http://www.mediafire.com/?r7b5brt2r9blkb8


(၇)ဂ်ဴလိယက္ဖူးခ်စ္ - ႀကိဳးစင္ေပၚမွ မွတ္တမ္းမ်ား (ဘာသာျပန္-အိုးေ၀ထြန္းေအာင္ႏွင့္ဦးစံေရႊ)
http://www.mediafire.com/?5pih1dcttkly4vt


(၈)ေနဝင္ဘုရင္မ်ား (ေက်ာ္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/?j7em79774th5pbp


(၉)အို ေဂ်ရုဆလမ္ (ေက်ာ္ေအာင္)
http://www.mediafire.com/?9w964qgos05veef


Tuesday, May 26, 2015

ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္း ၿဖစ္ေပၚလာပုံႏွင္႔ မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္း ၿဖစ္ေပၚလာပုံ

ဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္းစာအုပ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ Guinness Book of World Records ဟု ေခၚဆုိပါသည္။ ၎ကုိ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ကမာၻ႔စံခ်ိန္မ်ားကုိစုေဆာင္း တငျ္ပထားပါသည္။ ဂင္းနစ္ဟူေသာအမည္မွာအုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ဂင္းနစ္ (Arthur Guinness) ဘီယာကုမၸဏီကုိ ရည္စူးပါသည္။ ၁၇၅၂-ခုႏွစ္တြင္ အာသာဂင္းနစ္ (၁၇၅၂-၁၈၀၃) ဆုိေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္သည္ ေပါင္ေငြတစ္ရာကုိ အေမြရ ႐ွိခဲ႔ပါသည္။ ၎ေပါင္ေငြတစ္ရာကုိ အရင္းျပဳ၍ အာသာဂင္းနစ္သည္ ယမကာဆုိင္တစ္ခုကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ၁၇၅၉သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဒဗြလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ သူေသဆုံးၿပီးေနာက္ သားျဖစ္သူ အာသာ(၁၇၆၇-၁၈၅၂)၊ ေျမးျဖစ္သူ ဘင္ဂ်မင္ဂင္းနစ္ (၁၇၉၈-၁၈၆၈) တုိ႔က ဘီယာလုပ္ငန္းကုိဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ဘင္ဂ်မင္လက္ထက္တြင္ဂင္းနစ္ ဘီယာသည္ အေမရိကန္၊အဂၤလန္ ႏွင္႔ ဥေရာပ တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ပါ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္ အထိ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ဂင္းနစ္မိသားစုသည္ သူတုိ႔၏ ဂင္းနစ္ဘီယာကုိ ကုိယ္ပုိင္စက္႐ုံတည္ေဆာက္ကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ဘီယာ ေအာင္ျမင္ရျခင္းတြင္အခ်က္(၂)ခ်က္သည္ အေရးပါပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာဂင္းနစ္ဘီယာ သည္ အရည္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အနည္းငယ္ေစးပ်စ္သည္။ ဘီယာတစ္ပုိင္႔ကုိငွဲ႔မည္ဆုိပါက ၁၁၉ ဒသမ ၅-စကၠန္႔ၾကာမည္ဟု ေၾကျငာကာ စားသုံးသူကုိ စြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ႔ ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဂင္းနစ္ဘီယာ ထည္႔ခြက္၏ ထူးျခားမွႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂင္းနစ္ဘီယာ ကုမၸဏီသည္ ကုိယ္ပုိင္ခြက္တစ္မ်ဳိးကုိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါခြက္အတြင္းသုိ႔ ဘီယာကုိထည္႔မည္ဆုိပါက ဘီယာႁမွဳပ္မ်ားသည္ အေပၚသုိ႔မတက္ဘဲ ေအာက္သုိ႔ သာဆင္းသြားသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမညျ္ဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင္႔ စားသုံးသူကုိ ေကာင္းစြာ စြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ၁၉၅၅-တြင္ ဂင္းနစ္ဘီယာအေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္၌ ဘီယာေသာက္သူမ်ား ျငင္းခုံမွႈတစ္ခု ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎အျငင္းအခုံမွာမည္သည္႔ ငွက္သည္ အျမန္ဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္သနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ျငင္းခုံသူမ်ားသည္ အကုိးအကားစာအုပ္မ်ဳိးစုံကုိ ႐ွာေဖြပါေသာ္လည္း ႐ွာမေတြ႔ႏုိင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤတြင္ ဆုိင္႐ွင္ျဖစ္သူ ဂင္းနစ္မ်ဳိးႏြယ္တစ္ေယာက္သည္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္မွတ္တမ္း စာအုပ္တစ္အုပ္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသြားပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ ၁၉၅၅-တြင္ ပထမဆုံးဂင္းနစ္ကမာၻ႔စံခ်ိန္ စာအုပ္ထြက္ေပၚလာပါသည္။ စာအုပ္ကုိတာ၀န္ခံ ေရးသားသူမွာ ေရာ႔စ္၀ွစ္တနာ ႏွင္႔ ေနာရစ္ ၀ွစ္တနာ (Ross and Noris Whitner) အႁမႊာညီအစ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိရယူၿပီး စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ႔ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ခရစ္စမတ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အမွီ ေအာက္တုိဘာလတုိင္းတြင္ စာအုပ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ပါသည္။ စာအုပ္တြင္ ၾကက္ဥအေ၀းဆုံးေရာက္ေအာင္ ပစ္ႏုိင္သူ၊ ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေဟာ႔ေဒါ႔ (Hot Dog) အမ်ားဆုံး စားႏုိင္သူ၊ အရပ္အရွည္ဆုံးလူသား၊ အႀကီးဆုံးကင္ဆာက်ိတ္၊ အဆိပ္ျပင္းဆုံး အပင္၊ အတုိဆုံးျမစ္စသည္ျဖင္႔ ကမာၻ႔စံခ်ိန္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ယခုအခါ ထုိစာအုပ္သည္ ကမၻာ့အေရာင္းရဆုံး စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုံႏိွပ္ခဲ႔ရပါသည္။ လူတုိ႔သည္ ထုိစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးစားလာၾကပါသည္။ တစ္ခါက ဂင္းနစ္စာအုပ္တြင္ အေလးဆုံးေၾကာင္ အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ထုိအခါ ေၾကာင္ပုိင္႐ွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ေၾကာင္မ်ား ကုိ စံခ်ိန္ခ်ဳိးႏုိင္ေအာင္ အစာမ်ား တနင္႔တပုိးေကၽြးခဲ႔သျဖင္႔ ေၾကာင္ေသဆုံးမွႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ စာအုပ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အသက္အႏၲရာယ္ထိခုိက္ေစေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျဖင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဂင္းနစ္စာအုပ္သည္ တစ္ကမာၻလုံးမွ စံခ်ိန္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂၢဳိလ္ထူးတစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ခဲ႔ ပါသည္။ အဆုိပါပုဂၢဳိလ္ထူးမွာ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦး၀ိစိတၱသာရာ ဘိ၀ံသ ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၉၉၃၄) မ်က္ႏွာကုိ တစ္ခ်က္မွေထာက္မေပးရဘဲ အလြတ္အာဂုံေဆာင္ႏုိင္ေသာေႀကာင္႔ ကမာၻ႔မွတ္ဉာဏ္ အေကာင္းဆုံး ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ဂင္းနစ္စာအုပ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ေဖာ္ျပခံခဲ႔ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မွတ္ဉာဏ္ကုိခ်ီးက်ဴးလုိလွ်င္ တိပိဋကဓရေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲအေၾကာင္း ကုိ သိထားသင္႔ပါသည္။ ဤစာေမးပြဲသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ ႏွႈတ္ေျဖ၊ ေရးေျဖေျဖဆုိရေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အခက္ခဲဆုံးစာေမးပြဲႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်ခက္ခဲပါသနည္း ဆုိလွ်င္ စတင္စစ္ေဆးေသာ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၁၀-မွ ၁၃၆၂- အထိ ၅၃-ႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္သူ ၉-ဦးသာ႐ွိခဲ႔ပါသည္။ စာေမးပြဲေအာင္မွတ္မွာ အမွတ္၁၀၀- တြင္ ၇၅- မွတ္ရမွသာ ေအာင္ျမင္ပါ သည္။

ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အလြတ္ရြတ္ဆုိရာတြင္ နံနက္ ၈-နာရီမွ ၁၀-နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လယ္ ၁-နာရီမွ၄-နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂-ႀကိမ္ခြဲ၍ စာျပန္ရပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ ကုိၿပီးေအာင္ျပန္ဆုိရပါသည္။ အခ်ိန္ကုိက္ စာမျပန္ႏုိင္လွ်င္ စာေမးပြဲက်ပါသည္။ တစ္ေန႔လုံး အတြက္စာ ၅-ခါ ေထာက္ေပးခြင့္ ႐ွိပါသည္။ ၅-ခါထက္ပုိ၍ ေထာက္ေပးရလွ်င္ စာေမးပြဲ က်ပါသည္။ စာကုိ အလြတ္ရြတ္ဆုိရင္း ၀ါက်တစ္ခု ေက်ာ္သြားပါက စာေမးပြဲက်ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကမာၻ႔အခက္ဆုံး စာေမးပြဲႀကီးဟု ဆုိရျခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အဆုိပါ စာေမးပြဲႀကီးတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၉၉၃၄- မ်က္ႏွာလုံးကုိ တစ္ခ်က္မွေထာက္မေပးရဘဲ အလြတ္ရြတ္ဆုိႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိမွ်မကေသး။ စာအုပ္မူကြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ွိပါက မည္သည္႔စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာမည္မွ်၊ စာေၾကာင္းေရမည္မွ်တြင္ မည္သုိ႔ဆုိသည္ မည္သည္႔စာအုပ္က အမွန္ ျဖစ္သည္ဟူသည္အထိ ေထာက္ျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားလြန္းလွပါသည္။

ေရးေျဖ ေျဖဆုိရာ၌လည္း

သီလကၡႏၡ၀ဂ္ - ၉၃-မွတ္
မဟာ၀ဂ္ - ၉၇-မွတ္
ပါတိက၀ဂ္ - ၉၇-မွတ္
ပါရာဇိကဏ္ - ၈၉-မွတ္
ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ - ၉၉-မွတ္
မဟာ၀ဂၢပါဠိေတာ္ - ၉၂-မွတ္
စူဠ၀ဂၢပါဠိေတာ္ - ၉၈-မွတ္
ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ - ၁၀၀-မွတ္

စသည္ၿဖင္႔ ဘာသာတုိင္းကုိ ဂုဏ္ထူးမွတ္ ၈၅-မွတ္ အထက္ျဖင္႔ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ၁၂၇၃၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁-ရက္ေန႔တြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႔နယ္၊ က်ည္ပင္ ႐ြာသူႀကီး ဦးဆုံ၊ ေဒၚဆင္တုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ငယ္မည္ ေမာင္ခင္ျဖစ္ပါသည္။ ၇-ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ သာမေဏ ၀တ္ခဲ႔ၿပီး ၁၅-ႏွစ္သားတြင္ ပထမငယ္တန္း၊ ၁၆-ႏွစ္သားတြင္ ပထမလတ္တန္း၊ ၂၀-ႏွစ္တြင္ ပထမႀကီးတန္းတုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ၁၂၉၅-တြင္ အစုိးရပထမႀကီးတန္းကုိ ပထမေက်ာ္ဟူေသာ ဘြဲ႔ထူးျဖင္႔ အျမင္႔ဆုံး ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ သက်သီဟစာသင္တန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ၁၂၉၆-တြင္ စာခ်တန္းကုိ လည္းေကာင္း တစ္ဆက္တည္းေအာင္ၿမင္၍ ၀ဋံသကာ (ဦးေဆာက္ပန္းဘြဲ႔) ျဖင္႔ခ်ီးက်ဴး ပူေဇာ္ျခင္းခံခဲ႔ရပါသည္။ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အေထာက္အမကင္းစြာ အာဂုံျပန္ဆုိ ႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ တရားဘ႑ာစုိးဟုအဓိပၸယ္ရေသာ တိပိဋကဓရဓမၼဘ႑ာဂါရိကဘြဲ႔ကုိ ဆက္ကပ္ၿခင္းခံခဲ့ ရပါသည္။ ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲႀကီးတြင္လည္း မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေမးသမွ်ကုိ တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် ထစ္ေငါ႔ၿခင္းမ႐ွိဘဲ ေျဖဆုိေတာ္မူ၍ ဆ႒သဂၤတိသဇကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္႐ွိေသာ မဟာဗုဒၶ၀င္က်မ္းႀကီးမ်ားကုိလည္း ျပဳစုခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔လည္း အစုိးရအဆက္ဆက္က ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ဘြဲ႔ထူးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔ ခ်ီးက်ဴး ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ သာသနာ႔အာဇာနည္ အဂၢမဟာပဏိတ၊ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒမၼေေဇာတိက၊ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ ဆ႒သဂၤါယနာ ၀ိသဇက၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ သည္ ၉-၂-၁၉၉၃၊အဂၤါေန႔ ညေန၊ ၄-နာရီ ၄၀-မိနစ္တြင္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

(စာေရးသူ သန္းမင္းထြဋ္ မဂၤလာေမာင္မယ္ အတြဲ-၁၇၊ အမွတ္-၂၊ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

ျမန္မာႏိုင္ငံေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ လူငယ္မ်ားအသင္း မွေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

Friday, May 22, 2015

မိမိဘာသာလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင့္တဲ့ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ အံ့ျသဖြယ္အခ်က္မ်ား

ေလ့လာမႈေတြကေတာ့ ဒီလိုဆိုပါတယ္။ မွန္မမွန္ ကိုယ့္ဘာသာဆံုးျဖတ္ၾကပါေနာ္။

၁. မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြကို တျခားသူေတြကို ေျပာျပလိုက္ရင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့သြားတတ္ပါသတဲ့။ ေစ့ေဆာ္အားေလ်ာ့သြားတာေၾကာင့္လို႔ ေလ့လာမႈေတြဆိုပါတယ္။

၂. လူအမ်ားစုရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုးသီခ်င္းဟာ သူတို႔ဘ၀ထဲက ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနေလ့႐ွိပါသတဲ့။

၃. ဂီတဟာ ကမၻာႀကီးအေပၚ ျမင္တဲ့အျမင္ကိုေတာင္ ေျပာင္းပစ္ႏိုင္ပါသတဲ့။

၄. တျခားသူေတြကို ေပးကမ္းဖို႔ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံတာဟာ ကိုယ္တိုင္အတြက္သံုးတာထက္ စိတ္ေက်နပ္မႈပိုရေစပါတယ္တဲ့။

၅. ေလ့လာမႈေတြအရ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုအတြက္ ပိုက္ဆံသံုးတာက ပစၥည္း၀ယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံသံုးတာထက္ ပိုေပ်ာ္ရြင္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၆. ကေလးေတြက အရင္ေခတ္ကထက္ စိတ္ပိုပူတတ္လာပါၿပီ။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပူပင္မႈပမာဏဟာ ၁၉၅၀ ႏွစ္ေတြတုန္းက ပ်မ္းမွ် စိတ္ေ၀ဒနာသည္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပူပန္မႈေလာက္ ႐ွိေနပါၿပီ။

၇. ဘုရားရွိခိုးတာ၊ စုေပါင္း၀တ္ျပဳတာတို႔လို ဘာသာေရးအေလ့အထေတြဟာ စိတ္အားမငယ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၈. ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထ္ိ ေငြနဲ႔၀ယ္လို႔ရေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၇၅၀၀၀ အထိ ၀င္အၿပီးမွာ ၀င္ေငြတိုးလာတာဟာ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္လာဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။

၉. ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့သူေတြနဲ႔ အေနမ်ားရင္ ကိုယ္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္လာပါတယ္တဲ့။

၁၀. အသက္ ၁၈ ကေန ၃၃ ႏွစ္ၾကားလူေတြဟာ ကမၻာမွာ စိတ္အဖိစီးဆံုးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။


၁၁. ညဘက္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လွည့္စားရင္ အရင္ကထက္ ပိုအိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္တဲ့။

၁၂. ဥာဏ္ထက္ျမက္တဲ့လူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ေသးေလ့႐ွိၿပီး ငတံုးေတြကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေတာ္လွၿပီ၊ တတ္လွၿပီလို႔ ထင္တတ္ၾကပါသတဲ့။

၁၃. အတိတ္ကျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို သတိရတယ္ဆိုတာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလံုးကို သတိရတာမဟုတ္ဘဲ အဲသည္ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး စဥ္းစားခဲ့တာကို သတိရတာပါတဲ့။

၁၄. ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုခုနဲ႔ေတြးရင္ ပိုၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်က် ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။
ကဲ..သုေတသနေတြက ဒီလိုဆိုပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြက ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ သေဘာတူလက္ခံႏိုုင္သလဲ။ Comment ေပးခဲ့ၾကပါဦး။


Credit to စုျပည့္စံု

SearchMyanmar

Wednesday, May 20, 2015

ကတၱရာလမ္းေကာင္းတစ္ခုမွာ ရွိသင့္တဲ့ အရည္အေသြးမ်ား (၁)


ကတၱရာလမ္းတစ္ခုဟာ ကြဲအက္ျခင္း၊ ပံုပ်က္ျခင္း မရွိပဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ တာရွည္ရမယ္။ ေရတုိက္စားမႈဒဏ္၊ စုိထိုင္းဆစိမ့္၀င္မႈဒဏ္ေတြကို ေတာင့္ခံႏုိင္ျပီး ေက်ာက္သားေပၚက ကတၱရာ ကြာက်တာမ်ိဳဳး မရွိသင့္ဘူး။ မ်က္ႏွာျပင္ဟာ အလြန္တရာေခ်ာေနျခင္းမရွိပဲ ကားဘီးနဲ႔ သဟာဇာတ ျဖစ္ေနရမယ္။ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ အလြယ္တကူ ခင္းႏုိင္ရမယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည့္စံုႏုိင္ဖို႔ ကတၱရာရဲ႕ Mix Design ကို ေသခ်ာနားလည္ရမယ္။ ကြန္ကရစ္မွာ water cement ratio အေရးႀကီးသလို ကတၱရာဒီဇုိင္းမွာလည္း ကတၱရာပမဏနဲ႔ ေက်ာက္ပမာဏ၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြက အေရးႀကီးတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကတၱရာလမ္းေတြမွာ ရွိသင့္တဲ့ stability အရည္အေသြးကို ႀကည့္ႀကမယ္။ ကတၱရာလမ္းတစ္ခုဟာ ခုိင္မာတည္ျငိမ္ျပီး အႏၱရာယ္ကင္းကင္းသြားလာႏုိင္တဲ့ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။ အဲဒီအရည္အေသြးကို ျပည့္မွီဖို႔ ...

၁။ ေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ ေက်ာက္အား -

ေက်ာက္ေလးေတြရဲ႕ ပံုစံနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ႀကမ္းတမ္းမႈေတြကို ႀကည့္ရမယ္။ ေက်ာက္ဟာ လံုး၀ိုင္းေနရင္ ေက်ာက္အခ်င္းခ်င္း က်ားကန္ေပးမႈ အားနည္းျပီး အေပၚက ယာဥ္အသြားမွာ ေရြ႕သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ေက်ာက္ေလးေတြဟာ လံုး၀ုိင္းမေနသင့္ပဲ angular ျဖစ္ေနဖို႔ လုိတယ္။ ေက်ာက္ေလးေတြဟာ ေခ်ာေနရင္လည္း ေက်ာက္အခ်င္းခ်င္းက်ားကန္ေပးမႈ အားနည္းျပီး လမ္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ friction value နိမ့္ေနရင္လည္း ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေက်ာက္ေပ်ာ့မႈ။ ေက်ာက္ဟာ ႀကြပ္ဆတ္ေနရင္ အေပၚက ၀န္ဖိအားကို မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီလမ္းဟာလည္း ေရရွည္မခံႏုိင္ဘူး။

၂။ ေက်ာက္စီမႈ -

ႏုိင္ငံတကာမွာ လမ္းခင္းရင္ သက္ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီေတြက ကတၱရာလမ္းဒီဇိုင္းမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြကို သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္။ ဒီဇုိင္းကို လုိက္ျပီး နံပါတ္ ၄ က ဘယ္ေလာက္ကေန ဘယ္ေလာက္ႀကားရွိရမယ္၊ နံပါတ္ ၈ က ဘယ္ေလာက္ အနည္းဆံုး ရွိရမယ္၊ အႏုတ္ ၂၀၀ အရြယ္ အမႈန္ေလးေတြက ဘယ္ေလာက္ထက္ ပိုမရွိသင့္ဘူး စသျဖင့္ sieve size ကို လုိက္ျပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေက်ာက္ငယ္နဲ႔သဲ (fine) အေရအတြက္ မ်ားသြားရင္ ဒီဇိုင္းအထည္ဟာ ေတာင့္တင္းမႈမရွိႏုိင္ဘူး။ ဒါေႀကာင့္ ဒီဇိုင္းမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ ေက်ာက္အရြယ္အစားေတြကို ေသခ်ာသိထားျပီး စနစ္တက် ေက်ာက္စီမႈကို ျပဳရတယ္။

၃။ ကတၱရာရည္ ပါ၀င္မႈ -

လိုအပ္တာထက္ ကတၱရာရည္ မ်ားသြားျပန္ရင္လည္း ကတၱရာဟာ ေခ်ာဆီလို ျပဳမူသြားျပီး ၀န္အဖိမွာ ေရြလ်ားျပီး မတည္ျငိမ္ႏုိင္ဘူး။

၄။ အပူျပင္းခ်ိန္နဲ႔ ကတၱရာရဲ႕ Viscosity -

Viscosity ဆိုတာ resistance to flow။ ေရြလ်ားမႈကို ကန္႔သတ္မႈ။ ကတၱရာဟာ အပူခ်ိန္ကိုလိုက္ျပီး သူရဲ႕ပေရာ္ပါတီေတြက ေျပာင္းလဲတယ္။ အပူနိမ့္မွာ အခဲသ႑န္ကို ေဆာင္သလုိ အပူျပင္းခ်ိန္မွာ အရည္သ႑န္တုန္႔ျပန္တတ္ျပန္တယ္။ ေႏြရာသီပူျပင္းခ်ိန္မွာ viscosity ဟာ အနိ္မ့္ဆံုး ရွိတတ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ၀န္အဖိမွာ တည္ျငိမ္မႈမရွိပဲ လမ္းပိန္မႈေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ သံုးစြဲတဲ့ ကတၱရာအမ်ိဳးအစားကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ေႏြရာသီအပူျပင္းခ်ိန္မွာ ခံႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကို သံုးစြဲသင့္တယ္။

Credit to uploader

Thursday, May 14, 2015

FIRE FOX ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းကို မင္သက္ေလာက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မယ္

ဒီနည္းလမ္းေတြကို အဆင့္တိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္သြားပါက FIRE FOX ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းဟာ မင္သက္ေလာက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္လာမယ္ဆိုတာ အားမခံပါသည္...{စကားခ်ပ္}

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ INTERNET ျဖစ္ဖို႕၊ WEB PAGE ေတြ LOADING လုပ္တာျမန္ေစ ဖို႕ ၊ ပံုေတြေပၚတာ ျမန္ေစဖို႕ စိတ္ကူးရွိရင္ သင့္ BROWSERကို နည္းနည္းခ်ိန္ညွိေပးဖို႕လိုလိမ့္မယ္။ ဒီ ေဆာင္းပါးက BROWSER အေနနဲ႔ FIRE FOX ကို သံုးထားတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။ မရွိလဲ DOWNLOAD ဆြဲၿပီး သံုးႏိုင္ပါတယ္။ FIRE FOX ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ADDRESS BAR မွာ about:config လို႕ရိုက္ထည္႕ၿပီး ENTER ႏွိပ္ပါ။ ပညာရွင္အဆင့္ ခ်ိန္ညွိမႈ႕ေတြ လုပ္မယ့္ေနရာကို သြားမွာ ျဖစ္လို႕ သတိေပးတဲ့စာတမ္း တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဂရုစိုက္လုပ္ပါ့မယ္ လို႕အဓိပါယ္ရတဲ့ BUTTON ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။


 • network.http.pipelining ရွိတဲ့ေနရာကို ဆင္းသြားပါ။ သူ႕ရဲ႕ Value Field မွာ FALSE ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ DOUBLE CLICK ႏွိပ္ၿပီး TRUE ေျပာင္းလိုက္ပါ။

 • network.http.pipelining.maxrequests ကိုသြားပါ။ DOUBLE CLICK ႏွိပ္ၿပီး တန္ဖိုးကို 8 လို႕ေျပာင္းပါ။


 • network.http.proxy.pipelining ကိုသြားပါ။ DOUBLE CLICK ႏွိပ္ၿပီး တန္ဖိုးကို TRUE ေျပာင္းလိုက္ပါ။


 • network.dns.disableIPv6 ကိုရွာၿပီး တန္ဖိုးကို TRUE ေျပာင္းေပးပါဦး။


 • CONFIGURATION WINDOW ရဲ႕ ညာဘက္က လြတ္ေနတဲ့ ႀကိဳက္တဲ့ ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္လိုက္ ပါ။ POP UP MENU ေလးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ MENU ထဲက NEW ကိုေရြးၿပီး BOOLEAN ကိုတဆင့္ ေရြးေပးပါ။ ေပၚလာတဲ့ New boolean value pop-up window ထဲမွာ content.interrupt.parsing လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေရြးၿပီး New Boolean အတြက္ VALUE ကို TRUE ထားေပးပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲက INTEGER ကိုေရြးပါ။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.max.tokenizing.time လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 2250000 လို႕ထားလိုက္ပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲက INTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.notify.interval လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE BOX မွာ 750000 လို႕ထားပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲက BOOLEAN ကိုေရြးပါ။ ေပၚလာတဲ့ New boolean value pop-up window မွာ content.notify.ontimer လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို TRUE ထားေပးပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲက INTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.notify.backoffcount လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 5 လို႕ထားေပးပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲက INTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menuအတြင္းမွာ content.switch.threshold လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUEကို 750000 လို႕ထားေပးလိုက္ပါ။ • ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ nglayout.initialpaint.delay လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 0 ထားလိုက္ပါ။အခုက စၿပီး သင့္ FIRE FOX ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းဟာ မင္သက္ေလာက္ စရာျမန္ဆန္ေန ခဲ့ၿပီေပါ့။

Credit to

 • www.thitsan-computer-training.blogspot.com
 • www.kolinthalarwaddythar.blogspot.com
 • www.youth-it-technican.blogspot.com